Eutanazja na

Holandia eutanazja legalna

Holandia: eutanazja legalna

Holandia jest jedynym krajem na świecie ustawowo dopuszczającym eutanazję. W poniedziałek 1 kwietnia weszło tam w życie nowe prawo, przyjęte przez holenderski senat 10 kwietnia zeszłego roku. Uznaje ono eutanazję za “akt prawnie dozwolony”, choć pod pewnymi warunkami.
“Pisaliśmy listy do rządu i do członków parlamentu, jednak nie przyniosły one żadnego pozytywnego skutku. Teraz będziemy się starali zmieniać mentalność ludzi” – powiedział w rozmowie z Radiem Watykańskim arcybiskup Utrechtu kard. Adrianus Simonis.

Odnosząc się do przekonania, że eutanazja jest praktyką skracającą cierpienia chorego kard. Simonis podkreślił potrzebę refleksji o sensie cierpienia. “Z cierpieniem powinniśmy, o ile to tylko możliwe, walczyć, jednak życie i śmierć należą do Boga, a nie do człowieka” – powiedział holenderski hierarcha..
Pytany, co może skłonić człowieka do prośby o eutanazję, arcybiskup Utrechtu powiedział, że przyczyną takich decyzji jest nie tylko cierpienie.

Creative Commons License photo credit: meulenjp
Foto: Autor: meulenjp
Istnieje poważne niebezpieczeństwo, że powodem prośby o skrócenie życia może być poczucie, że jest się dla swych bliskich zbyt dużym ciężarem.
Kard. Simonis odnosząc się do praktyk związanych z klonowaniem i sztucznym zapłodnieniem powiedział: “Sądzę, że zatraciliśmy poczucie Boga, który jest Bogiem żywych. Straciliśmy szacunek dla życia”.

Holandia jest pierwszym krajem na świecie, w którym po spełnieniu określonych warunków, eutanazja jest legalna. Senatorowie przyjęli rok temu ustawę większością 46 głosów przy 28 przeciwnych. W listopadzie 2000 roku większością głosów przyjęła ją Izba Druga (niższa) parlamentu Holandii. Zgodnie z nią lekarze, którzy pomagają osobom nieuleczalnie chorym w popełnieniu samobójstwa nie będą karani. Według nowych przepisów eutanazja, czyli samobójcza śmierć w asyście lekarza nie jest karalna, gdy pacjent bardzo cierpi, jest nieuleczalnie chory i wielokrotnie prosił o skrócenie życia.

Creative Commons License photo credit: Pedro J Pacheco
Foto: Autor: Pedro J Pacheco
W takim przypadku lekarz musi zasięgnąć rady i uzyskać zgodę drugiego lekarza. Po uśmierceniu pacjenta lekarz musi ten fakt zgłosić już nie do prokuratora, lecz do trzyosobowej komisji, która nadzoruje przestrzeganie wszystkich przepisów. W jej skład wchodzi prawnik, lekarz i ekspert od spraw etycznych. Jeśli stwierdzą oni lub podejrzewają, że została naruszona ustawa, mogą sprawę oddać do prokuratora.

Gdyby się okazało, że lekarz działał wbrew ustawie, grozi mu kara do 12 lat więzienia. U osób cierpiących na chorobę Alzheimera eutanazję dopuszcza się tylko wtedy, gdy osoba ta wyraziła taką wolę już na początku choroby i przed wystąpieniem ciężkich zmian osobowości. Natomiast zwykłe “zmęczenie życiem” nie może być – w myśl ustawy – powodem do samobójczej śmierci w asyście lekarza. Po licznych protestach rząd usunął z ustawy punkt zezwalający w wyjątkowych okolicznościach na zastosowanie środków przyspieszających śmierć nieuleczalnie chorych dzieci w wieku 12-16 lat bez zgody rodziców.

Creative Commons License photo credit: akbar1947
Foto: Autor: akbar1947
Uchwalenie przez izbę niższą parlamentu holenderskiego ustawy legalizującej eutanazję spotkało się z krytyką Kościoła zarówno w Holandii, jak i w innych krajach. Konferencja Biskupów Holandii wyraziła “głęboką troskę” z powodu nowych przepisów dotyczących eutanazji, sprzecznych z “absolutną godnością życia ludzkiego aż do naturalnej śmierci”. Ustawę skrytykowała też Stolica Apostolska oraz Rada Europy. Holandia była pierwszym krajem, który już przed 20 laty zaczął tolerować eutanazję. Obowiązujący dotychczas przepis z 1994 r. dopuszczał ją w wyjątkowych przypadkach.

Creative Commons License photo credit: meulenjp
Foto: Autor: meulenjp
Tylko w 1999 roku było w Holandii 2216 oficjalnie zarejestrowanych przypadków samobójczej śmierci z pomocą lekarza, co – jak się szacuje – stanowi tylko połowę faktycznej liczby.

RV,tom,ts (KAI) / Haga

hastagi na stronie:

#eutanazja w holandii #eutanazja holandia #holandia eutanazja #legalna eutanazja #eutanazja legalna #eutanazja w holandi #Holandia a eutanazja #legalna eutanazja w holandii

Similar Posts