DCD

Australijski Komitet Etyki Zdrowia (AHEC) rozważa wprowadzenie rozwiązań prawnych, które umożliwiłyby w tym kraju wykonywanie DCD. Miałoby to zapobiec stałej tendencji spadkowej w ilości pozyskiwanych narządów. Podobne zmiany mają miejsce w USA, gdzie już wykonuje się pojedyncze przeszczepy DCD.

Główna obawa związana z metodą DCD łączy się z zachowaniem lekarzy i ich procesem decyzyjnym. Gdyby DCD stała się rutyną, lekarze, opiekujący się pacjentami w stanie krytycznym, a jednocześnie świadomi długiej listy oczekujących na przeszczep, mogą mieć trudności z obiektywnym wyważeniem racji obu stron i podjęciu właściwej decyzji.

Authors
Tags

Related posts

Top