Socjologia

Zjawisko eutanazji

EUTANAZJA W OPINII STUDENTÓW PRAWA I MEDYCYNY. STUDIUM TEORETYCZNO – EMPIRYCZNE.

Kamil Raczyński

1. WSTĘP

Zjawisko eutanazji znane jest ludzkości od paru tysięcy lat, bo pojawiło się już w piątym wieku przed Chrystusem. Niemniej jednak wraz z czasem i rozwojem medycyny nabierało ono zupełnie nowego wymiaru i rozmiaru. To właśnie ta gałąź nauki stworzyła i wciąż stwarza nowe możliwości dla ludzkiego życia, a co za tym idzie także i śmierci. Granice, które dawniej wydawały się mgliste, zostały już przekroczone, natomiast nowe są coraz cieńsze i coraz szybciej pokonywane.

Wydaje się, że współcześnie jest to temat bardzo aktualny oraz ważki. Dotyka on coraz większej części społeczeństwa, gdyż praktycznie każdy ma dostęp do opieki medycznej, a także przeważająca większość umiera jednak w szpitalach. Tutaj oraz na salach sądowych zapadają decyzje odnośnie życia lub śmierci, zawsze dramatyczne, kontrowersyjne i wyjątkowe w swojej indywidualności osób, które są w niej uczestnikami. Każdy przypadek dzieli ludzi na zdecydowanych przeciwników jak i zwolenników “dobrej śmierci”. Z analizy lektur oraz ostatnich badań społecznych wynika, iż poparcie dla eutanazji rośnie z każdym rokiem, a czynny udział w jej popularyzacji lub detronizacji obejmuje coraz więcej kategorii społecznych [1].

Opinia publiczna dotycząca kwestii eutanazji kształtowana jest w dużej mierze poprzez media, instytucje wyznaniowe, a także przez styczności bezpośrednie z osobami bliskimi, które umierają naznaczone ciężkimi schorzeniami i cierpieniem. Problematyka eutanazji pojawia się często w masowych mediach w różnym kontekście; w telewizji i prasie, oprócz aktualności przestawiane są dyskusje i polemiki dotyczące etycznego wymiaru tej kwestii, możemy również poznać statystyki określające rozmiary eutanazji w krajach, gdzie jej praktykowanie jest prawnie zalegalizowane [2].

Praca magisterka pod takim samym jak niniejszy artykuł została napisana na Wydziale Socjologiczno-Historycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego, pod kierunkiem profesora Andrzeja Andrusiewicza. Praca składała się z pięciu części. W pierwszym rozdziale omówiono płaszczyznę metodologiczną. W drugim historię pojęcia “eutanazja”, jej współczesne definicje oraz uregulowania prawne na świecie i w Polsce. Rozdział trzeci przedstawia poglądy zwolenników, jak i przeciwników legalizacji eutanazji, w tym argumenty najważniejszych religii. Rozdział czwarty przybliża wybrane badania nad zjawiskiem eutanazji oraz organizacje społeczne związane z tym zjawiskiem. Natomiast rozdział piąty zawiera wyniki i interpretacje przeprowadzonych przeze mnie badań. Jednakże na potrzeby artykułu przedstawiono pewne jej streszczenie i naświetlenie pod kątem empirycznym.

1. WSTĘP
2. WARSTWA METODLOGICZNA
3. WYNIKI BADAŃ
4. PODSUMOWANIE

hastagi na stronie:

#eutanazja statystyki #eutanazja praca magisterska #eutanazja esej #esej przykład #esej przykłady #eutanazja praca licencjacka #przykładowe zakończenie pracy licencjackiej #esej o eutanazji #przykładowy esej #EUTANAZJA WSTĘP

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy