Wolny człowiek może decydować?

Zwolennicy eutanazji odwołują się często do argumentacji, że ostatecznym dysponentem własnego życia jest sam człowiek. Ich zdaniem, jeżeli człowiek jest wolny, to może sam decydować o swoim życiu.

Brak relacji do Boga sprawia, że człowiek uważa siebie za jedyną normę i kryterium wszelkich działań i to sobie przypisuje prawo decydowania o swoim losie, w tym prawo do wyboru momentu własnej śmierci.

Authors
Tags , , , , ,

Related posts

Top