Tag Archives: tam

Historia poglądów na temat eutanazji.

Historia poglądów na temat eutanazji.

Historia poglądów na temat eutanazji. Starożytni przez e. rozumieli
umiejętność umierania w pokoju i z godnością (felici vel honesta morte mo-
ri). W starożytności zazwyczaj opowiadano się za zabijaniem dzieci chorych.
W Sparcie nowo narodzone dzieci przedstawiano eforom państwowym, któ-…

Top