eutanazja nie jest krokiem ku nowoczesnej Europie

Prof. Szostek: eutanazja nie jest krokiem ku nowoczesnej Europie

Ks. prof. Andrzej Szostek uważa, że eutanazja nie jest krokiem ku nowoczesnej Europie, zaś zadaniem Kościoła jest ukazywanie takiej wizji człowieka, która pozwala zobaczyć moralną i prawną niedopuszczalność eutanazji. Od wczoraj eutanazja jest legalna w Belgii. Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego mówił o eutanazji podczas konferencji nt. roli Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej, 14 września br. w Krakowie.

Odpowiadając na prowokacyjnie postawione w tytule swojego referatu pytanie – czy eutanazja jest krokiem ku nowoczesnej Europie, ks. Szostek zauważył, że jej legalizacja będzie krokiem ku nowoczesności, jeśli Europę sprowadzimy do procedur demokratycznych, które promują poglądy większości i jeśli większość danego społeczeństwa opowie się za eutanazją. Jednak nowoczesność Europy trzeba zdefiniować inaczej, nie można jej przyszłego kształtu sprowadzać do „poglądów większości”. Konieczne jest zdefiniowanie nowoczesnej Europy poprzez poszanowanie każdego człowieka, a istotnym tego elementem musi być respekt dla każdej ludzkiej osoby.Rektor KUL podkreślił, że gdy mówimy o legalizacji eutanazji, nie dotykamy kwestii prawnych, lecz tajemnicy cierpienia. Jej zwolennicy przytaczają argumenty utylitarne, czy też kwestionują człowieczeństwo osób ciężko upośledzonych, wreszcie mówią o współczuciu wobec cierpiących. Ks. Szostek podkreśla, że spór o legalizację eutanazji dotyczy przede wszystkim tej ostatniej grupy osób, a więc tych, których człowieczeństwo nie podlega dyskusji. Głównym argumentem za „prawem do śmierci” jest prawo do wolnego wyboru. Zwolennicy eutanazji odwołują się więc do ludzkiej godności, której istotnym elementem jest wolność.

Dlaczego nie można zgodzić się na legalizację eutanazji? Rozwiązanie tego dylematu leży w dostrzeżeniu szczególnej wartości ludzkiego życia, uważa prof. Szostek. Szczególna wartość ludzkiego życia – wyrastająca ponad takie dobra jak rozwijanie talentów, bogacenie się, czy zdobywanie wiedzy – polega na tym, że każde z tych dóbr można człowiekowi odebrać nie zamykając mu szans na przyszłość, natomiast pozbawiając go życia nie dajemy mu żadnych szans – tłumaczył prelegent. Zgoda na zabicie człowieka oznacza zamknięcie mu drogi do rozwoju, także rozwoju wykraczającego poza ziemską perspektywę. A przecież stworzenie warunków do optymalnego rozwoju, także w perspektywie nadprzyrodzonej, jest celem wszelkich regulacji życia społecznego. Ks. Szostek podkreślił, że choć władza społeczna nie może uniemożliwić wolnej decyzji człowieka o zakończeniu życia, jednak nie powinna jej sankcjonować poprzez legalizację eutanazji.

Zasadnicze pytanie w sporze o prawo do eutanazji brzmi: czy potrafimy jeszcze dostrzec i docenić wartość ludzkiego życia? – podkreśla rektor KUL. Apeluje przy tym do Kościoła i ludzi wierzących o ukazywanie wartości ludzkiego życia i jego nadprzyrodzonego wymiaru.

bł / Warszawa

Katolicka Agencja Informacyjna

hastagi na stronie:

#eutanazja referat #eutanazja nie

Authors

Related posts

Top