Eunazja – dorabianie ideologii

Eutanazja nie jest skutkiem starości, przewlekłej choroby, kalectwa czy fizycznego cierpienia. Jest to przede wszystkim skutek braku miłości, na przykład skutek okrucieństwa dorosłych dzieci wobec starzejących się rodziców.

Tak pisze w swoim artykule ks. Marek Dziewiecki.

Reszta to dorabianie „humanitarnej” ideologii do nieludzkiego barbarzyństwa. Każdy zna ludzi starszych, cierpiących, kalekich czy biednych, którzy cieszą się życiem i którzy potrafią umacniać innych ludzi swoim entuzjazmem oraz duchową siłą.
Jako przykład podaje życie i śmierć Jana Pawła II.

hastagi na stronie:

#jest skutkiem braku miłości dorosłych dzieci wobec starzejących

Authors
Tags , , ,

Related posts

Top